Zpravodaj

INFORMAČNÍ ČASOPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI GEOSAN GROUP

Nové číslo
2 / 2023

Obsah

  • TADY Vary
  • ROH v Krkonoších
  • MODERNIZUJEME silnice II/343
  • TECHTOWER fotoreportáž
  • REZIDENCE Výhledy Rokytka
  • SLAVIE z Budějovic
  • NEMOCNICE Rychnov
  • NEMOCNICE Liberec
  • GEOSAN CUP mission complete

Zpravodaj vydává: GEOSAN GROUP a. s.
Výroba: StudioLumira s. r. o.
Fotografie: Archiv GEOSAN GROUP a. s. a StudioLumira s. r. o.
Zpravodaj slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti GEOSAN GROUP a. s., všechna práva vyhrazena