Whistleblowing

Whistleblowing – Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

GEOSAN GROUP a. s. má ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO) zaveden vnitřní oznamovací systém. V této souvislosti uveřejňuje následující informace:

a) Oznamovatel má možnost podat oznámení ve smyslu ZOO – viz Právní úprava a metodické doporučení – Oznamovatel (justice.cz) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně, a to buď prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže u příslušných osob či na e-mailovou adresu ccp@ggcz.eu nebo prostřednictvím speciální oznamovací elektronické schránky.

Při písemném oznámení se je třeba jako adresáta uvést některou z příslušných osob. Zároveň se doporučuje uvést, že jde o oznámení dle ZOO. 

Oznamovatel zároveň může využít také možnost oznámení Ministerstvu spravedlnosti.

b) V rámci GEOSAN GROUP a. s. jsou příslušnými osobami:

Mgr. Daniel Thelen, advokát a Externí ombudsman, tel. +420 246 006 666 
Mgr. Martin Svoboda, právník a Compliance officer, tel. +420 601 551 202
Ing. Jan Zima, manažer kvality a Compliance officer, tel. +420 246 006 664

Adresa pro doručování všech příslušných osob je U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

c) GEOSAN GROUP a. s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.