Certifikáty

Certifikát QMS

Certifikát QMS

Společnost GEOSAN GROUP a. s. systematicky sleduje a vyhodnocuje již od roku 1997 kvalitu prováděných prací, kterou si stanovila politikou kvality. Certifikací si společnost potvrdila svůj cílový záměr - zkvalitnit a dále rozvíjet systém řízení, doložit dosahovanou úroveň a stabilitu zabezpečování jakosti zákazníkům a v neposlední řadě tak zvyšovat jejich spokojenost.

Certifikát BOZP

Certifikát BOZP

Systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, na trvalé zlepšování pracovních podmínek, na eliminaci nebezpečí a ohrožení, vyhledávání a posuzování rizik a příležitostí v oblasti BOZP, a určování bezpečných pracovních postupů, s ohledem na velikost a kontext společnosti. To vše s aktivní spoluúčastí zaměstnanců společnosti.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má písemně zpracovanou a zveřejněnou politiku BOZP, která navazuje na národní politiku BOZP a její postupy a srozumitelnou formou definuje závazky společnosti vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsahuje také závazek k dodržování právních předpisů České republiky a současně závazek k neustálému zlepšování systému BOZP a prevenci rizik.

Certifikát EMS

Certifikát EMS

S budováním systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 jsme začali v září 2003 na základě naší snahy o zlepšování životního prostředí a také proto, že chceme nabídnout zákazníkovi vyšší kvalitu.
Osvědčení EMAS

Osvědčení EMAS

Společnost GEOSAN GROUP a. s. si uvědomuje, že svojí činností (podnikáním ve stavebnictví) ovlivňuje ve větší nebo menší míře životní prostředí, a proto považuje ochranu životního prostředí za jednu ze základních priorit rozvoje v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti.
© 2023 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz