Certifikáty

Bezpečnost, kvalita a životní prostředí

„…na té záleží…“

Mezi hodnoty, které v naší společnosti pečlivě sledujeme, patří bezpečnost a kvalita práce, a ochrana životního prostředí. Od počátku naší činnosti dbáme na dodržování nastavených pravidel a zlepšování procesů ve všech oblastech naší práce. Zde je přehled certifikátů a osvědčení, které naše společnost získala a trvale udržuje jak v oblasti bezpečnosti a kvality práce, tak ochrany životního prostředí nebo přístupu k citlivým informacím.

Certifikát QMS

Již od roku 1997 systematicky sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu prováděných prací, kterou jsme si stanovili politikou kvality. Certifikací si potvrzujeme svůj cílový záměr – zkvalitnit a rozvíjet systém řízení, doložit dosahovanou úroveň a stabilitu zabezpečování jakosti investorům a zvyšovat jejich spokojenost.

Certifikát BOZP

Systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, na trvalé zlepšování pracovních podmínek, na eliminaci nebezpečí a ohrožení, vyhledávání a posuzování rizik a příležitostí v oblasti BOZP, a určování bezpečných pracovních postupů, s ohledem na velikost a kontext společnosti. To vše s aktivní spoluúčastí zaměstnanců společnosti.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má písemně zpracovanou a zveřejněnou politiku BOZP, která navazuje na národní politiku BOZP a její postupy a srozumitelnou formou definuje závazky společnosti vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsahuje také závazek k dodržování právních předpisů České republiky a současně závazek k neustálému zlepšování systému BOZP a prevenci rizik.

Certifikát EMS

S budováním systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 jsme začali v září 2003 na základě naší snahy o zlepšování životního prostředí a také proto, že chceme nabídnout zákazníkovi vyšší kvalitu.

Osvědčení EMAS

Společnost GEOSAN GROUP a. s. si uvědomuje, že svojí činností (podnikáním ve stavebnictví) ovlivňuje ve větší nebo menší míře životní prostředí, a proto považuje ochranu životního prostředí za jednu ze základních priorit rozvoje v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti.

Osvědčení NBÚ

Osvědčení podnikatele číslo 002360 nám umožňuje od roku 2017 přístup k utajovaným informacím pro stupeň Důvěrné.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.