Reference

Ekologické a energetické stavby

Realizací opatřeních vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží, v oblasti chemického, petrochemického, strojírenského, těžkého průmyslu a při povrchové těžbě hnědého uhlí na území České republiky měníme celá území.