O společnosti

Geosan Group

jsme zárukou na českém stavebním trhu

Dovolte nám ve zkratce představit akciovou společnost GEOSAN GROUP. Jsme stavební společností, která se už mnoho let řadí mezi významné subjekty na českém stavebním trhu.

Naše začátky se datují do raných 90. let a s trochou nadsázky lze říci, že jsme už stavěli asi opravdu všechno. Zažili jsme a úspěšně zvládli všechny fáze stavebního trhu. Byla to období obrovských růstů, období stagnací a také doba hospodářské krize, která byla pro spoustu subjektů ve stavebním odvětví fatální.

Dovolíme si tvrdit, že všechny fáze i období, které nás potkaly, jsme zvládli se ctí. Každá takovádoba nás něco nového naučila, ve výsledku posílila a přinesla nemalou porci dalších zkušeností. I díky tomu můžeme s klidným svědomím prohlásit, že společnost GEOSAN GROUP má opravdu dobré a poctivé základy a je na čem dále stavět. A my stavět rozhodně chceme a to tak, jak říká náš slogan, VŠEMI SMĚRY.

Na následujících stránkách Vás necháme nahlédnout k nám, chceme Vám ukázat, jak pracu jeme, jaké u nás ctíme hodnoty, jak se nám daří, a ukážeme Vám reference. Tedy to, co jsme postavili i co právě stavíme.

Pokud máte chvilku, pojďte dál a vítejte u nás. V GEOSANu.

Kde nás najdete?

Pokrýváme celé Česko

Jsme společnost s celorepublikovou působností, což nám umožňuje na vše pružněji reagovat a být našim zákazníkům blíže. Při získávání nových zakázek a jejich následné realizaci je samozřejmě výhodou znalost lokálních poměrů. Momentálně nás proto najdete již v sedmi velkých městech, napříč Českou republikou. Naše závody a jejich pobočky najdete na těchto adresách:

Praha

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
ZÁVOD EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH STAVEB
ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB
PROJEKTY VÝROBNÍHO ŘEDITELE

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

Kolín

SÍDLO SPOLEČNOSTI

U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Plzeň

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB PLZEŇ

Šafaříkovy sady 2/3
301 00 Plzeň

Hradec Králové

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
REGION VÝCHOD

Malé náměstí 110
500 03 Hradec Králové

Jihlava

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

Brno

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno - Slatina

Ostrava

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB OSTRAVA

Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava

Pohled pod pokličku

Ekonomické ukazatelé

Graf ukazuje růst obratu a tržeb od roku 2017 do roku 2023. Nárůst je to více než trojnásobný. Podrobnější ekonomické informace naleznete ve výročních zprávách.

Obrat v Kč

2019 3. Kč
2020 3. Kč
2021 3.8. Kč
2022 4.1. Kč
2023 4.3. Kč

Počet zaměstnanců

2019 225
2020 270
2021 320
2022 350
2023 400

Certifikáty

Bezpečnost a kvalita

Mezi hodnoty, které v naší společnosti pečlivě sledujeme, patří bezpečnost a kvalita práce. Od počátku naší činnosti dbáme na dodržování všech pravidel a zlepšování procesů ve všech oblastech naší práce. Zde je přehled vybraných certifikátů a osvědčení, které naše společnost získala jak v oblasti bezpečnosti a kvality práce, tak ochrany životního prostředí nebo přístupu k citlivým informacím.

Certifikát QMS

Již od roku 1997 systematicky sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu prováděných prací, kterou jsme si stanovili politikou kvality. Certifikací si potvrzujeme svůj cílový záměr – zkvalitnit a rozvíjet systém řízení, doložit dosahovanou úroveň a stabilitu zabezpečování jakosti investorům a zvyšovat jejich spokojenost.

Certifikát BOZP

Systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, na trvalé zlepšování pracovních podmínek, na eliminaci nebezpečí a ohrožení, vyhledávání a posuzování rizik a příležitostí v oblasti BOZP, a určování bezpečných pracovních postupů, s ohledem na velikost a kontext společnosti. To vše s aktivní spoluúčastí zaměstnanců společnosti.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má písemně zpracovanou a zveřejněnou politiku BOZP, která navazuje na národní politiku BOZP a její postupy a srozumitelnou formou definuje závazky společnosti vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsahuje také závazek k dodržování právních předpisů České republiky a současně závazek k neustálému zlepšování systému BOZP a prevenci rizik.

Certifikát EMS

S budováním systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 jsme začali v září 2003 na základě naší snahy o zlepšování životního prostředí a také proto, že chceme nabídnout zákazníkovi vyšší kvalitu.

Osvědčení EMAS

Společnost GEOSAN GROUP a. s. si uvědomuje, že svojí činností (podnikáním ve stavebnictví) ovlivňuje ve větší nebo menší míře životní prostředí, a proto považuje ochranu životního prostředí za jednu ze základních priorit rozvoje v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti.

Osvědčení NBÚ

Osvědčení podnikatele číslo 002360 nám umožňuje od roku 2017 přístup k utajovaným informacím pro stupeň Důvěrné.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.