Indikátory nelegálního jednání

Společnost GEOSAN GROUP a.s. (GG) v rámci Criminal compliance programu GG sestavila přehled indikátorů trestněprávního či neetického jednání. Jde o obecné varovné signály upozorňující na možný výskyt trestněprávního či neetického jednání, především pak korupčního jednání. Existence těchto signálů nemusí být důkazem o trestněprávním či neetickém jednání. Účelem je uvědomění o možných indikátorech podezření, zejména při existenci více těchto indikátorů najednou.

Obecné indikátory trestněprávního či neetického jednání jsou zejména:

 • Nápadně nákladnější životní styl osob, které se podílejí na konkrétním procesu v GG, který není spojen s jejich kariérním postupem či s jinou odůvodněnou skutečností;
 • Odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zvýšení platu;
 • Neopodstatněná náhlá poznatelná nápadná změna chování ke kolegům či nadřízeným;
 • Změna postoje k vykonávané práci a obecně k činnostem a záměrům GG;
 • Nerespektování či „přehlížení“ nastavených pravidel a postupů;
 • „Přehlížení“ podezřelých signálů a protiprávního jednání;
 • Osobní problémy a slabosti (exekuce, závislost na alkoholu, drogách apod.);
 • Časté osobní kontakty dané dotčené osoby s protistranou, které se týká konkrétní rozhodovací činnost;
 • Nápadně dobré vztahy dané dotčené osoby s protistranou, které se týká konkrétní rozhodovací činnost;
 • Absence konfliktů s protistranou tam, kde obvykle vznikají, a to včetně nezvykle výrazného ustupování požadavkům protistrany;
 • Nápadně výrazná snaha protistrany komunikovat primárně s konkrétní dotčenou osobou;
 • Náhlé pozornosti třetích osob vůči dotčené osobě (např. pozvání na různé společenské akce obchodních partnerů);
 • Vynechávání ostatních spolupracovníků z procesů, kterých by se normálně účastnili
 • Netransparentní postupy dané dotčené osoby;
 • Nedostatečná kontrola oblastí, kde obecně existuje riziko nelegálního jednání;
 • Ústní dohody namísto dohod písemných a chybějící záznamy o postupu v dané věci;
 • Neopodstatněná změna zavedených postupů;
 • Existence střetu zájmů;
 • Jednání nevýhodné pro GG.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.