Nová psychiatrická klinika ve FN Plzeň

V areálu FN Plzeň jsme dokončili výstavbu nového pavilonu psychiatrie. Výstavba začala v roce 2018, pandemie ji prodloužila o necelé dva roky.

Závod pozemních staveb Plzeň ve Fakultní nemocnici Plzeň dokončil dlouho očekávanou výstavbu nového pavilonu psychiatrické kliniky. Toto pracoviště přinese pacientům z celého jihozápadu Čech mnohem vyšší komfort v souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče a zároveň umožní rozšíření ambulantních provozů. Na nové klinice je na jednotlivých odděleních plně fungující akutní lůžková péče pro diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a konsiliární péči, poskytována bude i péče ambulantní, preventivní, krizová, rehabilitační a psychosociální. Přijetí pacienta v akutním stavu je nově možné nepřetržitě po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Ze současného počtu 76 akutních lůžek bude v novém pavilonu zvýšen počet míst pro 90 pacientů.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.