Prezident symbolicky zahájil výstavbu nové nemocnice

Liberec – V areálu liberecké nemocnice dnes poklepáním na základní kámen za účasti prezidenta republiky Petra Pavla slavnostně odstartovala výstavba Centra urgentní medicíny.

Nové centrum urgentní medicíny vyroste na místě původní zástavby, jejíž vznik sahá do poloviny 19. století. Konkrétně v roce 1845 byl uložen tzv. závěrečný kámen budovy libereckého špitálu, kterou centrum nahradí. Restaurátorskými pracemi projdou vybrané původní prvky, jako například vitráže z kaple, pro které architektonické studio vymyslelo instalace v nových prostorách, aby zůstal zachován původní genium loci. Dalším zajímavým prvkem je vytvoření celoskleněné komunikační chodby, kdy na úrovni jednoho patra ze skla budou jak stěny, tak i podlaha. Výstavba s sebou přinese také ryze funkční a moderní stavební principy. Se vznikem centra dojde k propojení nového pavilonu, parkovacího domu a stávajících budov A včetně oddělení následné péče. Tohoto objektu se stavební práce dotknou nejdříve. Musíme zhotovit předsazenou skleněnou fasádu, která bude sloužit pro odhlučnění z provozu výstavby parkoviště. Vedle stěny další zásadní úprava spočívá ve zhotovení nového vstupu a výtahu.

Objekt parkovacího domu bude disponovat stáním pro 330 aut a také do jeho podzemí je situovaná objemná technologická část. Zde vznikne pro celý nemocniční areál zcela nové energocentrum, které zahrnuje např. teplovod, vzduchotechniku či rotační UPS, které při výpadku proudu zajišťují okamžitý náběh přísunu elektrického napájení. Toto vše musíme zvládnout za plného provozu nemocnice.

Vybudování centra urgentní medicíny připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt. 

V areálu po dokončení přibydou dvě budovy. Jako první bude hotový parkovací dům pro 330 aut s energetickým centrem pro celý areál nemocnice. Přibude i nemocniční pavilon, který bude mít délku zhruba 120 metrů, na šířku asi 40 metrů a 27 metrů do výšky. V něm vzniknou operační sály, laboratoře i lůžková část. Investorem výstavby je Krajská nemocnice Liberec a její akcionáři, tedy Liberecký kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant.

Za účelem vylepšení uživatelského prostředí využíváme nezbytné soubory cookies.
Více informací naleznete na stránce o cookies.