VEDOUCÍ PROJEKT. TÝMU

VEDOUCÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Popis práce:

Spolupracuje s právním útvarem společnosti při zpracovávání návrhů smluv a jejich projednávání, ve věcech sporů, vyplývajících ze smluvních vztahů
V součinnosti s manažerem jakosti předkládá návrhy na vypracování, případně vypracovává nebo zajišťuje vypracování potřebných vnitřních předpisů a norem nezbytných pro přípravu a realizaci zakázek daného projektového týmu
V součinnosti s PM se podílí na personálním zabezpečení vlastního projektového týmu
Při řešení problémů vyplývajících z jeho činnosti a dále dle potřeby spolupracuje i s ostatními útvary či úseky společnosti
Ověřuje odbornou způsobilost smluvních partnerů pro přípravu a realizaci zakázek, tj. projektových a realizačních kapacit (výběr subdodavatele)
Vypracovává podklady pro finanční plán na jím řízených zakázkách
Účastní se technických porad v rámci zpracování RPD
Uplatňuje vhodná řešení pro realizaci stavby
Přejímá a kontroluje RPD a následně ji předává k realizaci
Řídí proces projednávání a schvalování víceprací a projektových změn – ty promítá do základních čas a ekonom. ukazatelů stavby
Komunikuje s orgány státní správy
Spolupracuje při výběru potřebných specialistů a odborníků pro přípravu a realizaci zakázek
Pro realizaci zakázek schvaluje (event. se podílí na vypracování) pracovní postupy v konkrétních podmínkách zakázky, schvaluje (event. se podílí na vypracování) kontrolní plány dodržování pracovních postupů (event. další plány) odpovídá za dodržování termínů a za dodržení stanovených limitů
Pro kontrolní dny na úrovni objednatele, státních orgánů a právnických osob kontroluje a schvaluje vypracované podklady zejména jejich úplnost dle platných směrnic, správnost a včasnost
Kontroluje a schvaluje vypracování dokladů k fakturaci (správnost, včasnost, úplnost)
Řídí proces přejímání staveniště
Kontroluje a schvaluje závěrečné zprávy dokončených zakázek dle platných směrnic (správnost, úplnost, včasnost), podílí se na zajištění odborných procesů a dokumentů v rámci procesů předání a převzetí dokončené zakázky objednateli
Metodicky spolupůsobí v procesu odstranění vad a nedodělků dokončených zakázek

Požadujeme:

SŠ, VŠ stavebního zaměření
Zkušenosti s vedením týmů
Celkový přehled o realizaci staveb
Odborná zdatnost, samostatnost
Praxe na obdobné pozici min. 3 roky, autorizace výhodou
Časová flexibilita, vysoká pečlivost a zodpovědnost
Znalost práce na PC (MS Office, rozpočtování, MS Project) 

Nabízíme:

Stabilitu úspěšné české společnosti
Odpovědnou a zajímavou práci
Možnost seberealizace
Zajímavé finanční ohodnocení
Pět týdnů dovolené
Notebook, mob. telefon
Služební automobil i k soukromým účelům
Pracoviště dle výběru v rámci ČR

 

V případě zájmu o tuto pracovní pozici, nám zašlete svůj strukturovaný životopis.
Vzhledem k množství zájemců o tuto volnou pracovní pozici budeme kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří plně splňují námi zadaná kritéria. Děkujeme za pochopení.

© 2022 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz