TGS Joint Venture odstupuje od smlouvy o dílo s ŘSD na modernizaci dálnice D1

18. 12. 2018

Společnost TGS Joint Venture, tvořená společnostmi Toto S.p.A. Costruzioni Generali, GEOSAN GROUP a. s. a SP Sine Midas Stroy, jakožto zhotovitel, odstoupila od smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017 s Ředitelstvím silnic a dálnic jakožto objednatelem na akci „D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov“.

Důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo je zejména skutečnost, že zhotovitel v průběhu posledních několika měsíců realizace díla zjistil skryté překážky týkající se místa provádění díla, a to jednak v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu SO 13-221.2. Obě tyto skryté překážky zhotovitel okamžitě oznámil objednateli a navrhl mu změnu díla. Dohody o změně smlouvy o dílo však dosud nebylo dosaženo.

„Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu,“ uvedl Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti GEOSAN GROUP. „Bohužel nejnovější útoky ŘSD ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci s naší společností již nestojí. Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou,“ vysvětlil Ivan Havel.

Společnost TGS Joint Venture dosud na výše zmíněné akci vybudovala především většinu nové středové kanalizace; v příštím roce pak měla provést zejména nový cementobetonový kryt dálnice. Celé dílo mělo být dokončeno a objednateli předáno v průběhu roku 2020. Namísto toho nyní společnosti TGS Joint Venture nezbylo, než smlouvu o dílo ukončit a vyzvat ŘSD, aby bez zbytečného odkladu převzalo staveniště. O dalším postupu ve věci rozhodne jednání zúčastněných stran, případně příslušný soud.


Zpět na seznam aktualit
© 2020 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz