Stanovisko GEOSAN GROUP a. s. ke sporu s Městskou částí Praha 17

5. 11. 2020

Společnost GEOSAN GROUP a. s. pro Městskou část Praha 17 vybudovala moderní sportovní centrum Na Chobotě a zajistila jeho úspěšnou kolaudaci. Jeho součástí je i restaurace a přilehlý hotel se šedesáti lůžky. Tato část však nemohla být pro veřejnost otevřena kvůli sporu o úhradu za vybavení gastroprovozu, které GEOSAN GROUP v rámci projektu už v loňském roce nainstalovala. Vedení městské části odmítá náklady na instalaci uhradit i přesto, že toto vybavení bylo součástí projektové dokumentace. Navíc bez tohoto vybavení by ani nebyla možná kolaudace daného restauračního provozu.

Společnost GEOSAN GROUP trvá na tom, že celý gastroprovoz byl městskou částí řádně objednán. Dokazují to mimo jiné tyto dokumenty:

  • Projektová dokumentace (revize 3), kterou GEOSAN GROUP předal investor (MČP17) a která obsahuje všechny sporné dodávky včetně gastroprovozu, včetně výkazu výměr a zákresu umístění.
  • Změnové listy (ZL) 29a a 37f, které podepsali zástupci investora, tj. městské části uvedení ve smlouvě.
  • Zápis z Rady MČ P17 ze dne 13. 3. 2019. Na tomto zasedání rada MČ Praha 17 odsouhlasila klíčový změnový list 29a na gastroprovoz.

Vzhledem k trvající neochotě městské části uhradit výše popisované náklady se společnost GEOSAN GROUP rozhodla podat proti Městské části Praha 17 žalobu a na konkrétní představitele městské části podala 4. 11. 2020 trestní oznámení pro trestný čin podvodu.

Pro doplnění, dané záležitosti se věnuje i Pražský deník dne 31. 10. 2020 v tomto textu:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vic-otazek-nez-odpovedi-spor-o-kuchyni-ve-sportovnim-centru-miri-k-soudu-2020103.html

Záznam z jednání zastupitelstva MČ P17 ze dne 16. 9. 2020 (čas 3 hod. 54 min. a dále) dokumentuje zmatečné postoje městské části k problému:

https://www.youtube.com/watch?v=tz5Q5rubAIo


Zpět na seznam aktualit
© 2023 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz