Přístavba ZŠ Velim dokončena

3. 9. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA VE VELIMI SE DOČKALA ROZŠÍŘENÍ. PŘÍSTAVBU ZREALIZOVALA AKCIOVÁ SPOLEČNOST GEOSAN GROUP, KTERÁ ZVÍTĚZILA VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY. CELKOVÁ VÝŠE INVESTICE PŘESÁHLA ČÁSTKU VE VÝŠI 97 MILIONŮ KORUN BEZ DPH. PŘÍSTAVBA BYLA SPOLUFINANCOVÁNA MINISTERSTVEM FINANCÍ ČR, STŘEDOČESKÝM KRAJEM A OBCÍ VELIM.

Přístavba zahrnovala výstavbu nových objektů v rámci stávajícího areálu školy (nový objekt tělocvičny, zázemí tělocvičny, školní kuchyně a jídelny a nové učebny). Součástí stavby byly i další práce ve stávajícím školním areálu (hrubé terénní úpravy, úprava komunikací a zpevněných ploch, konečné terénní a sadové úpravy, přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN, přípojka slaboproudu, přípojka topení, venkovní osvětlení, oplocení) a to vše dle zpracované projekční kanceláří SATER – PROJEKT s. r. o.

Přístavba začala v říjnu 2018 a GEOSAN GROUP a. s. ji předala investorovi obci Velim na konci srpna 2019. „Našim cílem  bylo předání nových učeben, tělocvičny a jídelny školy před zahájení nového školního roku 2019 – 2020“ dodala Končelová Vlasta.


Zpět na seznam aktualit
© 2020 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz