NPK, a. s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

20. 8. 2019

Jako člen sdružení pod vedením společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice, a. s. a členem sdružení, společností BAK stavební společnost, a. s. realizujeme pro objednatele Nemocnice Pardubického kraje, a. s. nový pavilon psychiatrie. Monolitický objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním patrem bude dokončen v květnu 2021. Objekt, jehož půdorys připomíná vodou opracovaný kámen, bude umístěn uprostřed „zelené“ plochy s dostatečným odstupem od komunikací. Největší výhodou této lokality je klidné prostředí, jež je vhodné pro průběh léčby.  Před hlavním vstupem je navržena velká rozptylová plocha s parkovou úpravou a lavičkami pro odpočinek. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní – jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží využívá dispozice celý půdorys objektu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt navržen jako čtyřkřídlá  budova kolem atria, v jehož prostoru bude provedena sadová úprava tvořená rostlinami, okrasnými travinami a výsadbou keřů, tyto prostory budou přístupné pouze  pro pacienty.

Realizací projektu dojde k zlepšení systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu, ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti, i v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče v ČR klade za cíl zlepšit kvalitu života duševně nemocných.


Zpět na seznam aktualit
© 2020 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz