NEJVĚTŠÍ INVESTICE ZA 21 LET

6. 5. 2021

Důležitým krokem, který předchází samotnému zahájení stavby, je podpis smlouvy mezi Pardubickým krajem a dodavatelem, tedy sdružením „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ (GEOSAN GROUP a. s. a PKS stavby a.s.)

V září loňského roku vyhlásila rada Pardubického kraje výběrové řízení na dodavatele velmi významné stavby – výstavbu pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů v pardubické nemocnici. Jedná se o historicky největší investici Pardubického kraje za 21 let jeho existence.

Projekt řeší výstavbu úplně nové budovy Centrálního urgentního příjmu pro základní specializovanou péči, která pokryje spádovou oblast s 260 tisíci pardubičáků a pro superspecializovanou péči pro celý Pardubický kraj, ve kterém žije přes půl milionů obyvatel. 

V této nemocnici vznikne špičkový pavilon, který svým centrálním příjmem zjednoduší a zrychlí transport pacientů na odpovídající specializovaná pracoviště. Nová budova bude mít přímou bezbariérovou návaznost na oddělení úrazové chirurgie, cévní a plastické chirurgie a neurochirurgické oddělení. Vzniknou nové operační sály, oddělení ARO, chirurgie, ortopedie a neurologie.

Prostor pro výstavbu pavilonu centrálního urgentního příjmu se vytvoří vybouráním dvou objektů a komínu bývalé kotelny. Nový objekt bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěný heliport.  Zastavěná plocha objektu je 4.340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30 metrů nad úrovní terénu.

Stavba by měla být hotová do konce roku 2023.


Zpět na seznam aktualit
© 2023 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz