Reference

Likvidace povodňových škod Černohorský potok

Dokončení: 2016

Místo: Černá, Světlá Hora

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží ve společnosti FOSFA a.s.

Dokončení: 2016

Místo: Břeclav

Stavební úpravy výpravní budovy

Dokončení: 2016

Místo: Náchod

Nápravná opatření Laguny Ostramo

Dokončení: 2015

Místo: Ostrava

Modernizace silnice III/35847

Dokončení: 2015

Místo: Česká Třebová, Semanín

Modernizace silnice II/371

Dokončení: 2015

Místo: Městečko Trnávka

Modernizace silnice II/315

Dokončení: 2015

Místo: Krasíkov, Tatenice

Modernizace silnice II/312

Dokončení: 2015

Místo: Králíky, Červený Potok

Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace

Dokončení: 2015

Místo: Ostrov

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Dokončení: 2015

Místo: Kudlovice

Zkapacitnění skladů Jízdárna Pohořelec

Dokončení: 2015

Místo: Praha

Rekonstrukce silnice II/408

Dokončení: 2015

Místo: Vranov nad Dyjí, Znojmo

 


© 2019 Geosan, Mapa webu
Realizace webových stránek na míru - Webovky123.cz